Om museet

Måleriyrkets Museum är fullt med historia

Vem äger museet

Måleriyrkets museum startades 1970 av de två branschpartena Målaremästarnas Riksförening numera Måleriföretagen i Sverige och Svenska Målareförbundet. Det är fortfarande branschparterna som äger museet och de står också för merparten av museets kostnader. Museet har inga bidrag från stat eller kommun för sin verksamhet.

Nedan presenteras en del av innehållet som museet visar.


Verktyg

Vi visar alla typer av måleriverktyg. Inte minst olika penslar. En del för tak eller väggmålning, andra för snickeribehandlingar, och andra för ådring och marmorering. Vi visar också spacklare, stöpplare av olika typer sprutor med mera.Pigment

Vi har ett stort sortiment av olika typer av färgpigment.Väv och tapeter

Vi kan visa hur vävtak spännes och vi har gammal mönstermålad väv. Här visas även lite av tapetens historia. Ända från den tid när det var pappersark som handmålades och sedan syddes samman.Gamla räkenskaper

Vi har gamla räkenskapsböcker, där forna tiders företag med sirlig handstil bokförde varje detalj.
Här finns också noteringar, som noggranna målare gjort över de behandlingar de gjort på sina arbetsplatser.Gesällböcker

I måleriyrket har lärlingssystemet alltid hållits aktuellt och är fortfarande i full tillämpning. Även om det numera är så att den grundläggande utbildningen sker via gymnasieskolan måste den avslutande utbildning ske via lärlingssystemet direkt i företagen. Förr när en lärling avlagt godkänt gesällprov och blev utlärd gesäll erhöll han en gesällbok. med denna som en form av pass företog han ofta långa s k gesällvandringar. På museet har vi många gamla gesällböcker.Illusionsmåleri

Museet kan visa mycket av det vi kallar illusionsmåleri. Det är dels ådringar, där olika träslag imiteras på ett så naturtroget sätt att man nära nog måste känna på föremålet för att veta om det är en målad yta eller äkta trä.Vi visar också marmoreringar där man nästan kan gå ed på att det är riktig marmor. Dessutom visar andra typer av mycket avancerat dekorativt måleri.Verkstadsmiljöer

Vi får kliva in i en gammal måleriverkstad. Så som den såg ut på den tid när målaremästarens verkstad var centrum för företagets verksamhet. Där tillbringade målarna många långa vintrar med att måla möbler , skyltar m m. Detta om de hade tur att slippa från arbetslösheten.